Balans - Integracja Sensoryczna

Witajcie na stronie Gabinetu Terapii Integracji Sensorycznej BALANS!

Naszym celem jest wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci tak,
by mogły zrealizować potencjał w nich ukryty.

Pracujemy metodą integracji sensorycznej dr J. A. Ayres. Zajmujemy się kompleksową diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej.

Swoją ofertę kierujemy do rodziców i ich dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, przejawiających trudności wynikające z zaburzonej integracji sensorycznej, m. in.:

  • z niezgrabnością ruchową, z nadpobudliwością psychoruchową
  • z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia)
  • z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, emocjonalnym
  • z opóźnieniami w rozwoju psychoruchowym
  • ze spektrum autyzmu
  • z ADHD
  • z MPD
  • z zespołami genetycznymi
Copyright 2010. DORKOM